Select Language :
 
 


        


ใยเบล เป็นวัตถุดิบที่ส่งมาจากทางใต้ เป็นกาบมะพร้าวที่ดี เอาเปลือกแข็งออกแล้วเหลือแต่เส้นใย ความยาว ประมาณ 5-6 นิ้ว นำมามัดเป็นก้อน ก้อนละประมาณ 100-150 กก./ก้อน

 


ตีใย เป็นการนำใยเบล (ก้อน) มาตีให้กระจายออกเป็นเส้น ส่งเข้าหัวโรย โรยให้เสมอบนสายพานหน้ากว้าง 83 นิ้ว จากนั้นจึงส่งเข้าทอ

ทอใย การทอใยใช้เข็มเหล็กมีเงี่ยง จำนวน 1,500 ตัว ทอให้เส้นใยประสานติดกัน หน้ากว้าง 83 นิ้ว หลังผ่านการทอด้วยเข็มแล้วใช้แม่เหล็กถาวร เป็นตัวตรวจจับเข็ม ที่อาจจะหักติดมากับแผ่นใยออก

พ่นกาว พ่นด้านหน้า ด้วยน้ำยางพาราผสมเรซิล เพื่อเป็นการยึดเกาะที่เหนียวแข็ง

 


อบ แผ่นใยไหลผ่านตู้อบแห้ง โดยใช้แก๊สเป็นตัวให้ความร้อน หลังการพ่นกาวครั้งที่ 1

พ่นกาว พ่นด้านหลัง ด้วยน้ำยางพาราผสมเรซิล เพื่อการยึดเกาะที่เหนียวแข็ง

อบ แผ่นใยไหลผ่านตู้อบแห้ง โดยใช้แก๊สเป็นตัวให้ความร้อน หลังการพ่นกาวครั้งที่ 2

 


ทับร้อน เป็นการนำใยที่ทอแล้วขึ้นทับเพื่อทำความหนา ตามที่ลูกค้าต้องการ (เช่น ทำขนาด 1, 11/2, 2 เป็นต้น)

ตัดตามขนาด ใยที่ผ่านการทับแล้ว ส่วนหนึ่งนำเข้าสต็อค ส่วนหนึ่งนำมาตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เตรียมส่ง

ขนส่ง การขนส่งใช้รถบรรทุก 6 ล้อในการขนส่ง